//Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

W dniu 20.10.2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKiA Oddział w Kielcach zawarł umowę z Firmą PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie na realizację prac projektowych pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem – w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu DK 73 i DK 78.

2021-06-17T13:16:19+02:00
Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 20 grudnia 2021, 09.27.28