Kontakt 2021-12-20T08:44:06+01:00

Kontakt

ZAMAWIAJĄCY:

ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
tel. centr. (41) 34 03 900
https://www.gddkia.gov.pl/pl/242/gddkia-kielce

KIEROWNIK PROJEKTU:

Justyna Kulińska
e-mail: jkulinska@gddkia.gov.pl
tel. (41) 34 03 912

WYKONWACA:

Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.
ul. Jana Niemierskiego 4
35-307 Rzeszów
tel. (17) 85 79 155

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.
Oddział w Kielcach
ul. Wesoła 37B/4
25-363 Kielce
tel. (41) 348 02 61
www.promost.pl

KIEROWNIK PROJEKTU:

Andrzej Kasprzyk
e-mail: kasprzyk@promost.pl
tel. (41) 348 02 61

Ostatnia Modyfikacja: poniedziałek 20 grudnia 2021, 09.27.28